O nama

Evanđeosko teološko društvo (ETD), utemeljeno 2018. godine kao udruga građana. Djeluje sa svrhom istraživanja i primjene biblijskog evanđeoskog nauka te okuplja evanđeoske teologe u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Ciljevi društva uključuju: bolje poznavanje i proslavljanje trojedinoga Boga: Oca, Sina Isusa Krista i Duha Svetoga; promicanje Evanđelja, Riječi Božje i evanđeoskog kršćanstva; poticanje duhovne i kulturne izgradnje na temelju Riječi Božje; istraživanje Božjeg djelovanja i utjecaja njegove Riječi tijekom povijesti i suvremenosti; poticanje na dijalog Crkve i društva; poticanje teološkog dijaloga i istraživanja unutar teoloških disciplina i interdisciplinarno. Područja djelovanja Evanđeoskog teološkog društva su duhovnost, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja te obrazovanje, znanost i istraživanje. Ostvarivanje ciljeva očituje se uz ostalo i organiziranjem seminara, predavanja, radionica, okruglih stolova, tribina, susreta, izdavanjem publikacija, suradnjom s drugim teološkim udrugama, društvima, skupinama i pojedincima na nacionalnoj, europskoj te međunarodnoj razini.

Sjedište: Kušlanova 21, 10000 Zagreb
Kontakt: +385 98 1619293; sjambrek@bizg.hr
Predsjednik: dr. sc. Stanko Jambrek, zsv
Dopredsjednik: Gregory S. Thellman, PhD
Tajnik: dr. sc. Ervin Budiselić, zs