Članstvo

Članom Evanđeoskog teološkog društva mogu biti kršćani koji prihvaćaju načela evanđeoskog vjerovanja, koji su članovi evanđeoskih crkava te koji su stekli doktorat ili magisterij (završen diplomski studij) iz teologije.

U iznimnim slučajevima članom društva može postati i osoba koja je stekla doktorat ili magisterij iz nekog drugog područja znanosti te je svojim objavljenim djelima značajno pridonijela teološkom promišljanju i svojim služenjem lokalnoj evanđeoskoj crkvi.

Za sve ostale informacije kontaktirati tajnika ETD na email: ebudiselic@bizg.hr.

Miroslav Balint-Feudvarski, MA
mbalint.feudvarski@gmail.com

Rođen je 1980. Odrastao je u Zadru, gdje je 1996. doživio evanđeosko obraćenje. Dodiplomski studij je završio na Teološkoj biblijskoj akademiji u Krapini, u suradnji s teološkim fakultetom Shepherds Theological Seminary u SAD-u (BTh), nakon toga završava stručni studij iz novozavjetne teologije u školi Europäische Bibel Trainings Centrum u Berlinu (MA eqviv.), a trenutno radi na magistarskom studiju iz sustavne teologije na fakultetu South African Theological Seminary (MTh). Pomoćni je pastor u Baptističkoj crkvi Zagreb-Malešnica. Od 2001. godine oženjen je suprugom Ivanom i otac je trojice sinova.

dr. sc. Danijel Berković
Predstojnik Centra za biblijska istraživanja
dberkovic@bizg.hr

Danijel Berković (1954.) diplomirao je i magistrirao teologiju u Hrvatskoj (2002) (Osijek, VETU). Doktorat iz područja hebrejske starozavjetne lingvistike obranio je u Oxfordu i Londonu (2016). Drugi doktorski rad iz područja biblijske psalmodije obranio je u Hrvatskoj, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2019). Između ostalih angažmana, član je Upravnog odbora Hrvatskog biblijskog društva kao biblijski prevoditelj i član prevoditeljske skupine u projektu novog prijevod Biblije. Od 1985. do 1997. redovni je ili gostujući predavač Staroga zavjeta i hebrejskog jezika na više domaćih i stranih teoloških učilišta. Od 1999. kao vanjski suradnik, predaje hebrejski jezik i Stari zavjet na Teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik”. Od 2004. zaposlen je na Biblijskom institutu u Zagrebu. Predstojnik je Centra biblijskih istraživanja koji je odjel Biblijskog instituta. Iz područja Staroga zavjeta, hebraistike, biblijskog prevodilaštva i biblicistike objavljuje u stručnim teološkim časopisima, zbornicima radova, znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Prethodno akademskom angažmanu Berković je više od dvadeset godina služio u pastoralnoj službi kao pastor u Puli i Zagrebu.

Jeremy Bohall, mag. theol.
jeremy.bohall@gmail.com

Jeremy Bohall rođen je 1980. u Rochester, NY u Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirao je na Gordon College-u u Bostonu i magistrirao iz teologije na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku. Na VETU u Osijeku predaje kolegije: Uvod u Novi zavjet, Hermeneutiku i Kršćansko učeništvo. Jeremy je objavio nekoliko članaka u teološkom časopisu Kairos i u časopisu Izvori. Pri EPC Stijena spasenja u Zagrebu služi  propovijedanjem te kao đakon. Živi u Zagrebu sa suprugom i petero djece.

dr. sc. Ervin Budiselić
ebudiselic@bizg.hr

Ervin Budiselić rođen je 1975. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Studij je nastavio na Abilene Christian Universityju u SAD-u, a magistrirao je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. 2020. godine je doktorirao na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani na temu “Aspects of the biblical concept of witness and the specific understanding of the concept in the writings of Luke.” Pripremio je skripte za nekoliko kolegija te objavio niz članaka u domaćim i stranim časopisima. Član je uredništva časopisa Kairos. Akademski je dekan i predaje Uvod u Novi zavjet i Uvod u hermeneutiku na Biblijskom institutu u Zagrebu. Živi u okolici Zagreba sa suprugom i dvoje djece.

Danijel Časni, mag. theol.
dcasni@bizg.hr

Danijel Časni rođen je 1976. godine u Čakovcu. Diplomirao je teologiju i kršćansku pedagogiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu iz upravljanja poslovnim marketingom. Studira na poslijediplomskom doktorskom studiju iz teologije na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Predaje kolegije Pastoral mladih i Evangelizacija i rast crkve na Biblijskom institutu u Zagrebu. Oženjen je i otac dvoje djece.

Josip Debeljuh, ThM
josipdebeljuh@yahoo.com

Josip Debeljuh (1974.) odrastao je u Puli. Bavio se profesionalnom košarkom sve dok nije otišao u SAD igrati na sveučilištu gdje je i diplomirao Poslovnu Administraciju. U Zagreb je došao 2002, na godinu dana raditi za sportaše na djelu (udruga Fokus). Nakon povratka u SAD jedno vrijeme, seli se ponovo u Zagreb 2008 i postaje košarkaški trener na nekoliko godina. Magistrirao je teologiju (Liberty Seminary, Knox Seminary) stekao ThM iz Primjenjene teologije (Midwestern Baptist Theological Seminary). Studira na poslijediplomskom doktorskom studiju misiologiju (DMin) pri Midwestern Baptist Theological Seminary. Kao praktičar košarke i misije, od 2012 putuje ljetima na kratka misijska putovanja u Latinsku Ameriku, gdje u suradnji s lokalnim zajednicama podučava košarku, evangelizira i propovijeda po crkvama. U Hrvatskoj, osim što je uključen u evangelizacijski rad i učeništvo, u zadnjih nekoliko godina povremeno propovijeda i podučava u svojoj zajednici i dugima zajednicama.

Filip Grujić, mag. theol.
filip@bczagreb.hr

Filip Grujić rođen je 1988. godine u Zagrebu a 2005. godine dolazi u Baptističku crkvu Zagreb gdje postaje kršćaninom te se aktivno uključuje u rad s mladima. Nakon nekog vremena započinje crkvenu službu kao koordinator rada s mladima te upisuje studij teologije. Diplomirao je na Biblijskom Institutu u Zagrebu u suradnji s Evanđeoskim Teološkim fakultetom u Osijeku. Studij nastavlja na International Baptist Theological Seminary u Amsterdamu u suradnji sa Sveučilištem u Manchesteru gdje stječe magisterij iz područja Baptističke povijesti i teologije s fokusom na homiletiku. 2014. godine izabran je u službu đakona crkve, 2018. godine rukopoložen je u službu pomoćnog pastora a od prosinca 2021. godine pastor je Baptističke crkve Zagreb. Član je izvršnog odbora Saveza Baptističkih crkava u RH i potpredsjednik izvršnog odbora Europske Baptističke Federacije za rad s djecom i mladima. Oženjen je suprugom Dalijom s kojom ima dva sina, Ezru i Niku.

dr. sc. Stanko Jambrek
znanstveni savjetnik
Glavni urednik, Kairos: Evanđeoski teološki časopis
sjambrek@bizg.hr

Stanko Jambrek (1957.) diplomirao je i magistrirao iz teologije na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, doktorirao je 2001. iz teologije u SAD-u te iz povijesti (2012.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Služio je kao pastor u dvije evanđeoske crkve. Za tisak je priredio i uredio dvadesetak knjiga i zbornika. Objavio je šest knjiga i niz članaka u domaćim i stranim časopisima. Utemeljitelj je i urednik evanđeoskoga teološkog časopisa Kairos, koji od 2007. izlazi dvaput godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku. Profesor je povijesti crkve i teologije na Biblijskom institutu u Zagrebu. Kolegije iz povijesti crkve i teologije predaje na više teoloških učilišta. Živi u Zagrebu s troje djece: Danielom, Kristinom i Ivanom.

David Kovačević, mag. theol.
david.kovacevic@evtos.hr

David Kovačević rođen je 1985. u Vinkovcima. Diplomirao je i magistrirao iz teologije na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku. Trenutno radi na doktoratu iz teologije pri Gordon-Conwell Theological Seminary u Sjedinjenim državama, Boston. Na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku predaje kolegije: Uvod u sustavnu teologiju, Kristologija i soteriologija, Pneumatologija i ekleziologija te vodi praktičnu službu za studente. Pri Crkvi Božjoj u Hrvatskoj predaje vjeronauk za osnovnu i srednju školu te vodi službu „Ustani i hodaj“ za ljude težeg socijalnog statusa u gradu Zagreb

dr. sc. Dalibor Kraljik
kraljik@gmail.com

Dalibor Kraljik rođen je 1984. godine u Našicama. Na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku je 2006. godine diplomirao, a 2008. godine magistrirao teologiju. 2016. godine doktorirao je na području dogmatske teologije na Teološkom fakultetu u Ljubljani, Slovenija.Od 2008. do 2014. godine radio je na Visokom evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku kao voditelj knjižnice, asistent akademskog dekana i koordinator magistarskog studija, a držao je i kolegije “Uvod u kršćansku etiku”, “Uvod u sustavnu teologiju”, “Metodologija znanstvenog rada” i “Uvod u katoličku dogmatiku” na redovnom studiju te je koordinirao i bio ispitivačem kolegija iz područja sustavne teologije, metodologije znanstvenog rada, kršćanske etike i apologetike na izvanrednom studiju. Autor je znanstvenih, stručnih i popularnih članaka, recenzent knjiga, kolumnist, propovjednik i prevoditelj. Od 2018. godine vanjski je suradnik Biblijskog instituta u Zagrebu, a trenutno je zaposlen u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Mario Kushner, ThM
qusnerius@gmail.com

Mario Kushner je rođen 1981. godine u Vukovaru, iz kojeg je kao devetogodišnjak otišao zbog rata. U tinejdžerskim godinama je postao neo-nacionalist. Supruga Elizabeta i on su se obratili sa 17 godina u Evangeličkoj crkvi Legrad, blizu Koprivnice. Dodiplomski studij teologije na Teološkoj biblijskoj akademiji u Krapini je završio 2007. godine (stekavši zvanje dipl. teol.), a nakon toga je diplomski studij odradio na Europäische Bibel Trainings Centrum (Berlin, Njemačka), Irpenskaja Bibleiskaja Seminarija (Kijev, Ukrajina), i The Master’s Seminary (Sun Valley, USA) i stekao diplomu Th.M. Nakon studija je preselio u Zaprešić, gdje je sedam godina radio prema nastanku i rastu zdrave zajednice vjernika. U to vrijeme je bio član Crkve Radosne vijesti u Zagrebu gdje je, kao kandidat za starješinu, služio propovijedanjem, savjetovanjem, i evangelizacijom. Od 2017. godine, služi u revitalizaciji Baptističke crkve Virovitica, gdje i živi od 2018. godine. Na Teološkoj biblijskoj akademiji nekoliko je godina predavao Stari zavjet 1: Pregled Petoknjižja, te je bio pomoćni predavač iz Početnog biblijskog hebrejskog jezika. Od 2018. do 2022. god. je bio tajnik Udruge za teološko biblijsko proučavanje. Na Biblijskoj školi Hrišćanskog udruženja Beograd u Srbiji je nekoliko godina predavao Pregled Jakovljeve poslanice.

dr. sc. Peter Kuzmič
peter.kuzmic@evtos.hr

Dr. Peter Kuzmič je osnivač, predavač i dekan Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku, te ugledni profesor Svjetskih misija i europskih studija na teološkom fakultetu Gordon-Conwell u Sjedinjenim američkim državama. Objavio je više knjiga iz područja biblijskog prevodilaštva, hermeneutike i teologije. Sudjeluje u više uredničkih odbora međunarodnih teoloških časopisa, te je napisao veći broj članaka za tuzemne i međunarodne leksikone i enciklopedije. Član je nekoliko međunarodnih znanstvenih društava i komisija. Dr. Kuzmič je predavao u više od 90 zemalja, veliki je zagovornik ekumenizma i međureligijskog dijaloga, odlikovani je građanin za osobiti doprinos međunarodnoj afirmaciji te nagrada za životno djelo grada Osijeka. Stalni je kolumnist na portalu Autograf.hr gdje nastavlja pisati kolumnu “Vrijeme i vječnost”. Oženjen je suprugom Vlastom, ima tri kćeri i osmero unučadi na dva kontinenta. Živi na relaciji Osijek-Boston.

Eric Maroney, PhD
eric.k.maroney@gmail.com

Eric Maroney has served in Croatia with the International Mission Board of the Southern Baptist Convention for more than 23 years. He is the director of the faith-based development agency, Christian Initiative for Development, and is currently engaged in church planting to the east of Zagreb. Eric received his Bachelor of Arts in History from Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, his Master of Divinity from Golden Gate Baptist Theological Seminary, Mill Valley, CA, and his Doctor of Philosophy from The Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, KY. His dissertation, defended in 2015, was an analysis of conversion among Croatian Baptists between 1970 and 2010.

Goran Medved, mag. theol.
goranmedved@bizg.hr

Goran Medved (1973.) je odrastao u Zagrebu, gdje je pohađao Obrazovni centar za jezike, a ukupno je učio šest stranih jezika. Većinu visokog obrazovanja stekao je u SAD-u, uz sportsku i akademske stipendije te najvišim uspjehom (summa cum laude). Diplomirao je iz međunarodnih studija (poslovanje, politika i strani jezici). Teološko je školovanje započeo na Biblijskom institutu u Zagrebu, a nastavio na sveučilištu Lipscomb u Nashvilleu, gdje je magistrirao biblijsku teologiju s težištem na Novom zavjetu. Dugogodišnji je suradnik Biblijskog instituta kao predavač novozavjetnoga grčkog jezika i kao prevoditelj. Voditelj je projekta i glavni urednik prijevoda Biblije na suvremeni hrvatski jezik. Služio je kao pastor, učitelj, propovjednik i osnivač nove kršćanske zajednice.

Bernard Mikulić
bernard.mikulic@gmail.com

Bernard Mikulić je rođen 1967. godine u Mostaru u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku te na istom učilištu magistrirao. Nastavlja studirati na studijima o kulturi i misiji na Gordon Conwellu u Bostonu, SAD. Autor je nekoliko članaka objavljenih u teološkom časopisu Kairos, te u časopisima Izvori i Antiohija. Direktor je Evanđeoskog biblijskog instituta u Mostaru gdje je predavao Uvod u Novi Zavjet, Homiletiku i Duhovno vodstvo.

Julijana Mladenovska-Tešija
Visoko evanđeosko teološko učilište
Osijek, Hrvatska
julijana.tesija@evtos.hr

Julijana Mladenovska-Tešija drs., diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta “Sv. Kiril i Metodij” u Skopju, specijalizirala teologiju na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, Hrvatska, doktoranda na Fakultetu za filozofiju i religijski studij Sveučilišta Utrecht, Nizozemska. Specijalizirala istraživanje mira i sukoba na Sveučilištu u Oslu, Norveška te odnose s javnošću na Londonskoj školi za odnose s javnošću, Velika Britanija. Nakon dvije godine volontiranja, od 2007. godine asistentica u nastavi te predavačica za filozofijske predmete na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku. Paralelno je radila i u civilnom sektoru kao voditeljica EU projekata, evaluatorica i istraživačica, te trenerica za područje medija. Autorica 1 knjige i 6 stručnih i znanstvenih članaka, sudjelovala na 8 znanstvenih skupova/seminara i održala 6 izlaganja i 2 javna predavanja, provela 1 samostalno istraživanje za Ekumensku žensku inicijativu iz Omiša, i 2 istraživanja u suradnji sa Zakladom Slagalica iz Osijeka, suurednica 2 knjiga i 4 zbornika VETU, te suradnica na 4 europska projekta. Područja interesa: filozofija, nasilje i nenasilje, međuvjerski dijalog, ženska ljudska prava, mediji. Članica uređivačkog odbora Evanđeoskog teološkog časopisa Kairos, hrvatske sekcije Europskog društva žena u teološkom istraživanju, Svjetskog molitvenog dana Hrvatska i Makedonskog kulturnog društva “Braća Miladinovci” Osijek te dopisnica časopisa “Makedonski glas”. Vjernica, članica Evanđeoske pentekostne crkve u Osijeku, udana, majka 1 djeteta.

Maja Séguin
maja.seguin@evtos.hr

Maja Séguin je predavač(ica) Engleskog jezika i Opće pedagogije na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu. Diplomirana teologinja, završila je studij religijske pedagogije na istoimenom učilištu, te magistrirala primijenjenu lingvistiku na Sveučilištu Birmingham u Ujedinjenom Kraljevstvu. Područje istraživačkog interesa joj je uporaba i zlouporaba (religijskog) jezika u javnim govorima. Članica je udruženja profesora engleskog jezika u Hrvatskoj (HUPE) i inostranstvu (Visual Arts Circle). Članica je prevodilačkih grupa te sudjeluje na projektu pripreme i prijevoda tekstova za prevoditelje Biblije na druge jezike. Aktivna je članica Baptističke crkve u Slavonskom Brodu.

dr. sc. Thomas Sibley
tsibley@bizg.hr

Thomas Sibley magistrirao je teologiju na New Orleans Baptist Theological Seminary te doktorirao iz kršćanskog obrazovanja na Western Seminary. Predsjedavao je u Department of Bible and Religion na Columbia Christian Collegeu u Portlandu, u SAD-u. Objavio je četiri knjige, deset skripta i niz članaka u znanstvenim i stručnim časopisima. Više od četrdeset godina služio je u različitim službama u crkvi, od propovjednika do starijeg pastora. Radi kao predavač Novoga zavjeta i Primijenjene teologije. Sa suprugom Sandrom živi u Sv. Nedjelji.

Perry Stepp, PhD
pstepp@bizg.hr

Perry L. Stepp sin je pastora i osnivača crkvi, odrastao u Oklahomi i New Mexicu, SAD. Magistrirao je Novi Zavjet na Lubbock Christian University, te doktorirao Novi zavjet na Baylor University. Njegov mentor, Charles H. Talbert, istaknuti je baptistički učenjak po tome što je jedini ne-katolički predsjednik Katoličkog biblijskog društva. Perry je vrlo aktivan u Društvu biblijske književnosti, izdao je monografiju, znanstvene i popularne članke, te komentare na Pastoralne poslanice i Poslanicu Filemonu. Uz znanstveni rad, uključen je u pastoralnu službu preko trideset godina. Živi u Zagrebu sa suprugom Elizabeth. Imaju troje djece: Kayla, Anna i Joshua.

Gregory S. Thellman, PhD
Vice Dean for Academic Affairs and lecturer in Biblical Theology at VETU
greg.thellman@evtos.hr

Gregory Thellman (1970) was born and raised in Beaver Falls, PA and graduated from Geneva College (Beaver Falls, PA, USA) in 1993 with a bachelor’s degree in business administration. After serving as a missionary in Mostar, Bosnia-Herzegovina from 1997–2002, he enrolled at Wheaton College (IL., USA) where he did additional undergraduate work in the biblical languages and entered the graduate program in biblical and theological studies. He obtained his MA with a specialization in biblical exegesis in 2004. From 2004–2010 Thellman returned to Croatia and served as a missionary educator at the Evangelical Theological Seminary (ETS) in Osijek, Croatia, teaching courses in biblical studies and biblical languages and serving as the associate academic dean. From 2010–2014 he returned to Wheaton College to pursue a PhD in biblical theology with an emphasis in New Testament under the supervision of Dr. Nicholas Perrin. Thellman successfully defended his dissertation, “Revealing the Past and Envisioning the Future: Matthew’s Apocalypsic Frame,” in 2016. In 2014 Thellman again joined the faculty at ETS in Osijek as lecturer in biblical theology and became the vice dean for academic affairs in 2017. He is also missionary staff with Novo (Anaheim, CA) teaches online courses with Ecclesia College, and is president of a newly formed educational non-profit organization ISKUS. He has contributed to the IVP Dictionary of Jesus and the Gospels, 2nd ed. (Downer’s Grove, IL: IVP Academic, 2013), Anafora Journal of Literary Studies, Kairos: Evangelical Journal of Theology, Didaktikos, Journal of Theological Education, and to the forthcoming anthology on the reformation published by the philosophy faculty at Strossmayer University in Osijek. In addition to serving as vice president of the Evangelical Theological Society of Croatia, he is also a member of the Society of Biblical Literature, Institute of Biblical Research and Evangelical Theological Society (USA), and has presented several papers at international meetings. Thellman lives in Osijek, Croatia with his wife Lidija and their five children.

Redžo Trako, PhD
znanstvenik, predavač
redzo@post.com
Redžo Trako (1958) bošnjački je slobodni znanstvenik rodom iz sela Preočica kod Viteza (BiH). Nakon osnovne škole obrazovao se u Vojnoj gimnaziji Bratstvo-Jedinstvo u Beogradu i vojnoj akademiji Tehničkog školskog centra Ivan Gošnjak u Zagrebu, a zatim godinama radio u BiH kao diplomirani vojni inženjer kemijske tehnologije. Nakon odbijanja da sudjeluje u međuetničkom ratnom sukobu 1992, s obitelji, u statusu izbjeglice, preseljava u Daruvar. U nemogućnosti dobivanja stalnog posla, odlazi u Sjevernu Irsku i nastavlja školovanje na Belfast Bible College i Queen’s University of Belfast, gdje doktorira 2007. godine. Istovremeno sudjeluje u osnivanju međunarodne organizacije Friends of Bosnia and Croatia in Northern Ireland, uz čiju pomoć je inicirao i vodio projekt prvog cjelovitog prijevoda Biblije na bosanski jezik (Sarajevo, 2013), kao i tekući projekt prijevoda reprezentativnog biblijskog komentara (New Bible Commentary, IVP). Trenutno predaje Crkvenu povijest i Uvod u islam na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, gdje paralelno radi na osnivanju Instituta za izučavanje islama. Sudionik je više međunarodnih konferencija o ulozi religije u društvu, član je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Journal of Culture and Religion, autor je reprezentativne knjige Debogumilizacija bosanskog srednjovjekovlja (Sinopsis, Sarajevo-Zagreb, 2017), kao i redovni član Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu (Austrija), VII. razred (svjetske religije). Oženjen je, i sa suprugom Rankom živi u Daruvaru. Imaju dvoje odrasle djece: Tijanu i Tihanu.
Melody J. Wachsmuth, MA
Mission researcher and writer, lecturer
mjwachsmuth@yahoo.com
Melody Wachsmuth grew up in Oregon, U.S.A, earning her B.A. in liberal arts at Trinity Western University in British Columbia, Canada. She went on to a career in the outdoor industry in 1998, which uses wilderness adventure as a tool for personal, spiritual, and emotional growth. She was involved with wilderness ministry for eight years, both as an instructor and a Program Director. She attended Fuller Theological Seminary in 2006, where she earned both a Master of Arts in Theology and a Master of Arts in Cross Cultural Studies. Moving to Croatia in 2011, she began to travel and research topics related to mission, church, and current events in Southeastern Europe, publishing both academic and popular articles on various themes. She became involved in a Roma majority church plant in 2012, and began a PhD studying Roma Pentecostalism in Croatia and Serbia in 2014, also serving as an occasional lecturer for VISOKO EVANĐEOSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE. Currently, she continues is a member of the International Association of Mission Studies, Central and Eastern European Association of Mission Studies, and the Gypsy Lore Society.
Vatroslav Župančić, mag. hist.

Rođen 1974 u Njemačkoj. Nakon školovanja u Zagrebu, sa 23 godine doživio je kršćansko obraćenje. Kao angažirani propovjednik laik, nakon Biblijske škole upisuje teologiju na Biblijskom Institutu u Zagrebu koju je završio u suradnji s VETU u Osijeku. Nakon toga nastavlja magisterij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kojeg završava pod mentorstvom profesora Ive Banca. Za vrijeme studija bio je korisnik stipendije njemačke zaklade Konrada Adenauera za akademsku izvrsnost. Pored akademskih završio je i školovanja na medijskom učilištu „Studia Intermedia“, te na „Haggai Institute“ u SAD.
Na Biblijskom Institutu u Zagrebu radio je kao stručni suradnik u područjima vezanih za povijest Crkve. Od 2016-2021 bio je pastoralnoj službi Evangeličke metodističke crkve u Njemačkoj te na doktorskim studijima. Član je glavnog odbora „Wesleyan Covenant Assosiation“- udruženja konzervativnih metodističkih djelatnika za istočnu Europu, a od 31. 10. 2021., službeno je uveden za predsjedavajućeg pastora Evangeličke metodističke crkve u Hrvatskoj. Istovremeno je na područnom teološkom studiju: „European Nazarene College“ imenovan kao predavač za predmete vezane za Povijest crkve i kršćanstva.
Znanstvena istraživanja su mu objavljena u evanđeoskom teološkom časopisu Kairos te u njemačkim časopisima (LIT Verlag i Jahrbuch für Kirchen und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa), a medijski članci na hrvatskim i inozemnim portalima.
Za polumilenijski jubilej reformacije 2017. godine izdana mu je knjiga: „Potraga za domovinom-mala povijest njemačkih evangelika na hrvatskom prostoru“, svečano promovirana na hrvatskom festivalu povijesti „Klio fest“, u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci.
Sudjelovao je i u brojnim aktivnostima civilnog sektora kroz djelovanje udruga : „Reforma“ i Udruge vojnika veterana i domoljuba (UVVID).
Oženjen i otac dvoje djece.