Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva u 2023. godini

U četvrtak, 21. prosinca 2023. godine, u prostorijama Biblijskog instituta u Zagrebu održana je redovna godišnja skupština Evanđeoskog teološkog društva u Hrvatskoj.

Na početku skupštine dr.sc. Greg Thellman poveo je promišljanje iz Božje riječi na temelju Evanđelja po Mateju te se pomolio. Tajnik ETD-a dr.sc. Ervin Budiselić podnio je izvještaj o radu ETD-a u 2023. godini, a nakon toga predsjednik ETD-a dr.sc. Danijel Časni podnio je financijski izvještaj o radu ETD-a u 2023. godini.

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojeno vjerovanje ETD-a koje glasi:

  1. SVETO PISMO BIBLIJA – kanonske knjige Staroga (39 knjiga)  i Novoga zavjeta (27 knjiga) su apsolutni izvor i autoritet kršćanske vjere, morala i crkvene službe.
  2. SLJEDEĆA VJEROVANJA SVEOPĆE CRKVE – Apostolsko vjeroispovijedanje, NicejskoCarigradsko, i zaključci crkvenih sabora u Efezu i Kalcedonu predstavljaju nepromjenjive doktrinarne standarde sveopće Crkve i osnova su kršćanske vjere.
  3. 5 TEMELJNIH NAČELA REFORMACIJE – reformacija je naglasila prvenstvo autoriteta Sv. pisma (Sola Scriptura), dostatnost milosti za spasenje vjernika (Sola Gratia), dostatnu ulogu vjere za spasenje (Sola Fide), jedino kroz dovršeno djelo  Isusa Krista (Solus Christus) i na slavu jedino Bogu (Soli Deo Gloria).
  4. SUGLASNI SMO S EVANĐEOSKIM DEKLARACIJAMA – Lausannski zavjet, Proglas iz Manile i Capetownski iskaz vjere kao afirmativne i smjerodavne dokumente našeg djelovanja.
  5. PRIHVAĆAMO MEĐUSOBNE RAZLIČITOSTI u pitanjima bogoštovlja, crkvenog uređenja i teoloških tradicija i pozadina (pijetizma, metodizma, baptizma, pentekostalizma i dr.). U svemu njegujemo poštovanje i podupiremo međusobno djelovanje u smjeru stvaranja učenika Isusa Krista, odnosno evangelizacije i crkvenog rasta.

Nakon rasprave i usvajanja plana rada i financijskog plana za 2024. godinu određeni su daljnji koraci za rad na online izdanju Leksikona evanđeoskog kršćanstva (LEKOL), a za tajnika ETD-a na mandat na četiri godine po drugi puta jednoglasno je izabran dr.sc. Ervin Budiselić.

U članstvo ETD-a primljen je i dr. sc. Aleksandar Apostolovski kojemu su prisutni zaželjeli dobrodošlicu u članstvo udruge.