Priopćenje: Održan sastanak Evanđeoskog teološkog društva

U subotu 4. 12. 2021. održan je sastanak Evanđeoskog teološkog društva na Visokom teološkom evanđeoskom učilištu u Osijeku. Tri doktora teologije održala su izvrsna izlaganja o budućnosti evanđeoskog kršćanstva, čime su zapalili naša srca, ali ih nažalost ne možemo u cijelosti prenijeti u ovom kratkom priopćenju.

Dr. sc. Kosta Milkov iz Makedonije govorio je na temu Budućnost evanđeoskog kršćanstva u europskom kontekstu. Dao je precizan uvid u stanje u europskom društvu u kojem je najveći problem nezainteresiranost ljudi za poruku evanđelja. Jedna od preporuka je da se evanđeoska teologija treba razvijati u kršćanstvu globalnog sjevera i globalnog juga, tako da bi imala i mudrost i silu i ljubav. 

Dr. sc. Greg Thellman, prodekan na VETU-u u Osijeku, govorio je na temu Budućnost evanđeoskog kršćanstva u Hrvatskoj? pogled izvana. Definirao je ono što čini evanđeosko kršćanstvo, a zatim tražio da prepoznamo što je posebno u hrvatskom evanđeoskom kršćanstvu i čime možemo pridonijeti („ako ste izmislili kravatu, onda je nosite“). Istaknuta je potreba o ponovnom otkrivanju ideje pastora – pastor je između ostalog i teolog, pa se stoga akademski i crkveni rad u pastorskoj službi ne bi smio razdvajati. Što se tiče budućnosti, treba imati perspektivu nade jer to je biblijska eshatološka perspektiva, s obzirom na to da postoje čvrsta Božja obećanja o tome što nas čeka na kraju. Zbog toga imamo sigurnu i sadašnju nadu po kojoj možemo ustrajati kroz kušnje, živjeti u ljubavi i vjerno prenositi poruku nade drugima.

Dr. sc. Stanko Jambrek govorio je na temu Budućnost evanđeoskog kršćanstva u Hrvatskoj? pogled iznutra. Iznio je zapanjujuće precizan i detaljan presjek evanđeoskih crkava u Hrvatskoj. Zbog svojih posebnosti neprestano se nalazimo u žestokoj duhovnoj borbi. Imamo uvoznički mentalitet (lakše prihvaćamo i preuveličavamo strane autoritete i metode) i kolonijalni identitet (s obzirom na nastanak crkava). Trebamo započeti nove kvalitetne biblijske procese od kojih možemo za nekoliko desetljeća očekivati plodove. Da bismo započeli te procese, trebamo imati kvalitetan odnos s Bogom (tražiti Njega, a ne informacije o Njemu), s Kristom kao glavom Crkve (on je arhitekt, mi smo sluge), i sa Svetim Duhom (da bismo čuli kakve planove i rješenja nam daje). Treba nam peterostruka služba u koju su uključeni i teolozi. 

Nakon izlaganja glavnih govornika, sastali smo se u malim grupama, raspravljali i komentirali, te iznijeli praktične prijedloge kako možemo djelovati kao ETD u svrhu širenja evanđeoskog kršćanstva i pomoći crkvama. Prijedlozi su izneseni pred sve sudionike i zapisani u plan rada za sljedeće razdoblje. Dodatno smo saznali da je Biblijski institut u Zagrebu pokrenuo 3 znanstvena istraživanja kroz 5 godina da bi na kraju izašli s preporukama za sljedećih 30 godina kršćanstva. Dr. Stanko Jambrek napisao je knjigu Crkva za sva vremena i sve kulture koja će uskoro biti objavljena. ◼︎

Goran Medved