Znanstveni skup “Teologija i praksa Capetownskog iskaza o predanju u postmodernom društvu” i godišnja skupština ETD-a

U subotu 26.10. 2019. u sklopu Tjedna reformacije u Osijeku, u organizaciji Evanđeoskog teološkog društva, Biblijskog instituta i Visokog evanđeoskog teološkog učilišta održan na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku je znanstveni skup na temu Teologija i praksa Capetownskog iskaza o predanju u postmodernom društvu.

Dokument Capetownski iskaz o predanju plod je trećeg Lausannskog kongresa za evangelizaciju svijeta (Cape Town, 16. – 25. listopad 2010.), koji je okupio 4200 evanđeoskih vođa iz 198 zemalja, a diljem svijeta na sastancima i putem Interneta u njemu je sudjelovalo više stotina tisuća drugih. Njegov cilj? Nanovo izazvati globalnu Crkvu da bude svjedok Isusa Krista i cjelokupnog njegovog učenja – u svakom narodu, u svim sferama društva, te u svijetu ideja. Capetownski iskaz o predanju jedan je u nizu dokumenata koji služe kao duhovni i teološki smjerokaz evanđeoskom kršćanstvu u vrlo burnom vremenu političkih, svjetonazorskih, kulturalnih i drugih promjena.

Prvo izlaganje imao je Ervin Budiselić koji je govorio na temu Capetownski iskaz o predanju i učeništvo. Nakon njega je Mario Kushner govorio na temu Trajno crkveno obrazovanje kao odgovor na suvremene izazove evangelizacije svijeta. Iduća dva izlaganja bila su usmjerena na tematiku zemlje. Pa je tako Danijel Časni govorio na temu Ekološki pogledi u Capetownskom iskazu o predanju, a na to se nastavila Dalia Matijević s temom Kraljevstvo Božje kao preduvjet svakog održivog razvoja. U trećem dijelu David Kovačević govorio je na temu Capetownski iskaz o predanju – graditi Kristov mir u podijeljenom i slomljenom svijetu“ – biblijski pogled na pitanje nacije s posebnim osvrtom na hrvatski kontekst, Ratko Medan nas je s temom Soli Deo gloria – izazovi „traženja“ Božjeg prvenstva u postmodernom društvu podsjetio na prvenstvo traženja Božje slave, a posljednje izlaganje imao je Stanko Jambrek s temom Svjedočiti o Kristovoj istini u pluralističkom i globaliziranom hrvatskom društvu. Sažetke izlaganja možete pronaći ovdje: link

Nakon znanstvenog skupa održana je godišnja skupština ETD-a na kojoj je predsjednik ETD-a dr. sc. Stanko Jambrek podnio izvještaj o radu ETD za 2019. godinu, usvojen je plan rada za 2020. godinu, Ervin Budiselić izabran je za tajnika ETD-a te su primljeni novi članovi: Dalia Matijević, Bernard Mikulić te Mario Kushner