Natječaj “Evanđeosko kršćanstvo: jučer, danas, sutra”

Evanđeosko teološko društvo (ETD) u Hrvatskoj raspisuje natječaj za biblijsko-teološke radove na temu Evanđeosko kršćanstvo: jučer, danas, sutra.

Osnovni cilj natječaja je otkriti i potaknuti autore na pisanje i objavljivanje članaka o biblijsko-teološkim temama.

Pravila natječaja:
1. Na natječaj se mogu prijaviti autori s prebivalištem u Hrvatskoj koji dosad nisu objavljivali stručne ili znanstvene članke u domaćim ili stranim časopisima.
2. Članak napisan na temu Evanđeosko kršćanstvo: jučer, danas, sutra može biti usmjeren na temu, problem ili pitanje koje se tiče prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti evanđeoskog kršćanstva i može biti napisan iz biblijske, teološke ili crkveno-povijesne perspektive.
3. Smjernice za pisanje članka:

  • Članak mora sadržavati uvod, razradu teme, zaključak te popis literature.
  • Opseg članka: od 3000 do 8000 riječi.
  • Prihvaćaju se isključivo originalni, ranije neobjavljivani autorski radovi. Nije prihvatljivo ako je dio teksta već bio objavljen u knjizi, časopisu, na internetskom portalu ili na društvenim mrežama (rad ne smije biti ni plagijat ni autoplagijat).
  • U pisanju članka treba se pridržavati uputa i pravila koja vrijede za objavljivanje članaka u evanđeoskom teološkom časopisu Kairos (upute za autore i upute za reference)

4. Pristigli članci uputit će se na recenzentski postupak. Članci koji uspješno prođu recenziju, bit će objavljeni u časopisu Kairos na hrvatskom i engleskom jeziku.
5. Autori članaka koji uspješno prođu recenziju, bit će nagrađeni novčanom nagradom u iznosi od 100 € te kompletom teoloških knjiga.
6. Natječaj traje do zaključno 25. rujna 2024. godine i to je rok do kada članci trebaju biti poslani uredništvu Kairosa. Nagrade će se dodijeliti na godišnjoj skupštini ETD-a u studenom ili prosincu 2024. godine.
7. Natječaj je javan. Ne postoji dobno ograničenje za prijavu na natječaj. Svaki autor prijavljuje se punim imenom i prezimenom. Na kraju pisanog djela treba se nalaziti kratki životopis autora djela (najviše do 100 riječi), adresa stanovanja te adresa e-pošte i broj telefona ili mobitela za kontakt.
8. Tekst i traženi podaci šalju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: kairos@bizg.hr. Za sva pitanja i moguće nejasnoće zainteresirani autori mogu se obratiti na navedenu adresu e-pošte.

Natječaj i realizacija nagrade provode se uz potporu Biblijskog instituta u Zagrebu i Evanđeoskog teološkog veleučilišta u Osijeku.

U Zagrebu, 25. ožujka 2024.

PREDSJEDNIK ETD-a

dr. sc. Danijel Časni