ETD raspisuje natječaj za biblijsko-teološke radove na temu “U svjetlu Božje riječi”

Evanđeosko teološko društvo (ETD) poziva sve zainteresirane pojedince da se prijave na natječaj čiji je cilj otkriti i potaknuti autore na pisanje i objavljivanje članaka na biblijsko-teološke teme. Na natječaj se mogu prijaviti autori s prebivalištem u Hrvatskoj koji dosad nisu objavljivali stručne ili znanstvene članke u domaćim ili stranim časopisima. Članak napisan na temu U […]