Susret mladih teologa “Fusnota života”

 U sklopu svojih aktivnosti ETD pokreće događanje pod imenom Fusnota života. Ono je zamišljeno kao događaj koji bi okupljao mlađu generaciju: teologe, studente teologije, one koje zanima teologija, mlađe duhovne radnike itd. s ciljem motiviranja istih na praksu teološkog promišljanja i istraživanja, pokretanja teoloških razgovora na razne biblijske i/ili aktualne teme, pobuđivanja interesa za formalno studiranje teologije te razvijanja suradnje između institucija, crkava ili pojedinaca. 

Bog stoljećima poziva svoj narod da „bude u svijetu, ali ne od svijeta“. Pod „svijetom“ podrazumijeva se ljudski rod u svom palom stanju odvojen od Boga. Stoga ovaj Božji poziv predstavlja tanku liniju po kojoj Božji narod treba hodati. Ako Crkva zapostavi odvojenje i posvećenje, može postati poput svijeta. Ako se Crkva odvoji od svijeta i zatvori u svoja „četiri zida“, teško će imati pobožan utjecaj na svijet oko sebe. Dakle, opasnosti su dvije krajnosti: asimilacija i getoizacija. 

Iz ovoga proizlazi glavna tema za 2020. godinu: „Crkva – sluga svijetu ili Bogu?“ kroz koju se želi pobliže razmotriti odnos Božjeg naroda prema svijetu u Bibliji, ali i našem vremenu. Svaki susret (proljetni i jesenski) sastojat će se od nekoliko izlaganja te rasprava na izloženu temu: 

– prvo izlaganje bit će vezano uz glavnu temu iz perspektive Staroga zavjeta 

– drugo izlaganje bit će vezano uz glavnu temu iz perspektive Novoga zavjeta 

– ostala izlaganja biti će vezana uz glavnu temu iz perspektive djelovanja Crkve u svijetu danas. 

Konačni cilj ovih susreta je doći do pojedinih zajedničkih zaključaka te smjernica i prijedloga za djelovanje Crkve danas.

Proljeće 2020.
Stari zavjet  „Abraham i ideja izabranog (odvojenog) naroda“ (Davorin Gelemanović) 
Novi zavjet  „Ideja kraljevstva Božjeg u Isusovom naučavanju“ (Goran Medved, mag. theol.) 
Aktualnosti danas  Tema će biti određena naknadno (Stjepan Nađ)
Tema će biti određena naknadno (David Kovačević, mag. theol.)